wróć |       eng
 

Albán Juárez Marita, Sławińska-Dahlig Ewa, Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora. Warszawa 2007.

Atwood William G., Paryskie światy Fryderyka Chopina. Przełożył Zbigniew Skowron. Kraków 2005.

Binental Leopold, Chopin. W 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki. Warszawa 1930.

Binental Leopold, Chopin. Dokumente und Erinnerungen aus seiner Heimatstadt. Aus dem Polnischen Übersetzt von A[leksander] von Guttry. Leipzig 1932.

Binental Leopold, Chopin. Paris 1934.

Binental Leopold, Chopin. Życiorys twórcy i jego sztuka. Warszawa 1937.

Bory Robert, La vie de Frédéric Chopin par l’image. Genève 1951.

Bukowski Andrzej, Pomorskie wojaże Chopina. Gdańsk 1993.

Bularz-Różycka Ludmiła, Lewińska Barbara, Krakowskie Chopiniana. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, katalog. Kraków 1999.

Burger Ernst, Frédéric Chopin. Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten. München 1990.

Chlebowski Bronisław, Sulimierski Filip, Walewski Władysław (oprac.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-15. Warszawa 1880-1902.

Chomiński Józef Michał, Turło Teresa Dalila, Katalog Dzieł Fryderyka Chopina. A Catalogue of the Works of Frederick Chopin. Kraków 1990.

Chruściński Kazimierz (red.), „Szafarni moje uszanowanie”. Fryderyk Chopin na ziemi dobrzyńskiej. Szafarnia-Rypin 2004.

Chruściński Kazimierz (red.), Chopin w Szafarni i okolicach. Vademecum turystyczne. Golub-Dobrzyń 1995. 

Clavier André, Dans l’entourage de Chopin. Lens 1984.

Czartkowski Adam, Jeżewska  Zofia, Fryderyk Chopin. Warszawa 1970.

Czerniewicz-Umer Teresa, Omilanowska Małgorzata (red.), Polska. Warszawa 2002.

Czerwińska Teresa, Zabytki i Muzea Chopinowskie w Polsce. Przewodnik turystyczny. Warszawa 1986.

Czyńska Zofia, Jendryczko Danuta, Olszewska Barbara, Szwankowska Hanna, Waldorff Jerzy, Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Warszawa 1984.

Delacroix  Eugène, Dzienniki, cz. 1 (1822-1853). Przełożyły Joanna Guze i Julia Hartwig. Gdańsk 2003.

Dorcz Krzysztof, Tam, gdzie urodziła się matka Chopina w: „Ruch Muzyczny” 2000 nr 15.

Drexlerowa Anna M. (red.), Kultura Miejska w Królestwie Polskim, cz. 1, 1815-1875. Warszawa-Lublin-Kalisz-Płock 2001.

Dulęba Władysław (oprac.), Chopin. Kraków 1975.

Dzianisz Paweł, Okolica Chopina. Gdynia 1964.

Dzianisz Paweł, Kuryer Szafarski, wakacyjna gazeta Fryderyka Chopina z sierpnia – września 1824 r. Pelplin 1999.

Eberhardt Piotr, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin 2004.

Eigeldinger Jean-Jacques, Chopin w oczach swoich uczniów. Przełożył Zbigniew Skowron. Kraków 2000.

Estreicher Karol, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa-Kraków 1980.

Ferrà Bartomeu, Chopin y George Sand en Mallorca. Palma de Mallorca 1974.

Frączyk Tadeusz, Warszawa młodości Chopina. Kraków 1961.

Gołąb Maciej, Studia Fryderyka Chopina w Szkole Głównej Muzyki Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego w: Miziołek Jerzy (red.), Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2003.

Grąbczewska Małgorzata Maria, Powstanie i historia dagerotypowych wizerunków Fryderyka Chopina - nowe ustalenia w: "Muzyka" 2008 nr 3.

Grońska Maria, Teofil Kwiatkowski 1809-1891. W stulecie śmierci. Wystawa monograficzna ze zbiorów polskich, katalog wystawy. Warszawa 1991.

Helman Zofia (red.), Kurier szafarski. Faksymilia czterech autografów ze zbiorów Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Gdańsk-Warszawa 1999.

Hoesick Ferdynand, Chopin. Życie i twórczość, t. 1 (1810-1831). Warszawa 1904.

Hoesick Ferdynand, Chopin. Życie i twórczość, t. 2-3. Warszawa 1911.

Hoesick Ferdynand, Słowacki i Chopin. Z zagadnień twórczości, t. 1-2. Warszawa 1932.

Hoffmanowa Klementyna z Tańskich, Rozrywki dla dzieci. Opisy niektórych okolic Polski, przez Autorkę pamiątki po dobrej matce, t. 4. Warszawa 1859.

Hordyński Władysław, Pamiątki po Chopinie w zbiorach krakowskich w: „Kwartalnik Muzyczny” 1949 nr 26-27.

Hordyński Władysław, Chopin w Bibliotece Jagiellońskiej w: „Ruch Muzyczny” 1959 nr 14.

Hube Romuald, Romualda Hubego Pisma poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym przez Karola Dunina, t. 1. Warszawa 1905.

Idzikowski Mieczysław, Sydow Bronisław Edward, Portret Fryderyka Chopina. Kraków 1952.

Idzikowski  Mieczysław, Sydow Bronisław Edward, Portret Chopina. Antologia ikonograficzna. Kraków 1963.

Iwaszkiewicz Jarosław, Chopin. Kraków 1984.

Jaroszewski Tadeusz Stefan, Baraniewski Waldemar, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik, cz. 1. Warszawa 1999.

Jaroszewski Tadeusz Stefan, Gierlach Marek, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik, cz. 3. Warszawa 1998.

Jeżewska Zofia, Chopin w kraju rodzinnym. Warszawa 1985.

Kajzer Leszek, Leksykon zamków w Polsce. Warszawa 2001.

Karasowski Maurycy, Młodość Fryderyka Chopina w: „Biblioteka Warszawska” 1862, t. 1, nr 10.

Karłowicz Mieczysław (oprac.), Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie. Warszawa 1904.

Kmicic-Mieleszyński Wacław, Sprawa pobytu Chopina w Gdańsku w: Lissa Zofia (red.), The Book of the First International Congress Devoted to the Works of the Frederick Chopin. Warszawa 1963.

Kobielski Dobrosław, Warszawa na fotografiach z XIX wieku. Warszawa 1982.

Kobylańska Krystyna (wybór i oprac.), Chopin w kraju. Dokumenty i pamiątki. Kraków 1955.

Kobylańska Krystyna (oprac.), Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną. Warszawa 1972.

Kopeć Joanna, Skowroński Janusz, Śladami Fryderyka Chopina. Polska. Europa. Warszawa 2000.

Kotula Krystyna, Maria Wodzińska Orpiszewska 1819-1896, katalog wystawy. Włocławek 1999.

Krasiński Józef Wawrzyniec, Przewodnik dla Podchorążych w Polsce i Rzeczpospolitej Krakowskiej. Warszawa 1821.

Liszt Franciszek, Fryderyk Chopin. Kraków 1960.

Markiewicz Katarzyna (oprac.), Antoni Kolberg (1815-1882) warszawski malarz portretów, obrazów religijnych, scen rodzajowych. Przysucha 2006.

Melbechowska-Luty Aleksandra, Teofil Kwiatkowski 1809-1891. Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.

Michałowski Kornel, Bibliografia Chopinowska 1849-1969. Kraków 1970 (uzupełnienia w: „Rocznik Chopinowski” IX 1975, XI 1979, XII 1980, XIII 1981).

Michniewicz  Grażyna, Kulig  Magdalena, Adamusińska-Tasak  Anna (red.), Pracuję trochę, kreślę dużo, katalog wystawy. Warszawa 2007.

Michniewicz  Grażyna, Kulig  Magdalena, Adamusińska-Tasak  Anna (red.), Cóż ci powiem w dzień twoich urodzin…, katalog wystawy. Warszawa 2008.

Mirska Maria, Szlakiem Chopina. Warszawa 1949.

Mirska Maria, Hordyński Władysław (wybór), Ilnicka Jadwiga (red.), Chopin na obczyźnie. Dokumenty i pamiątki. Kraków 1965.

Miziołek Jerzy (red.), Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2003.

Mysłakowski Piotr, Rodzina ojca Chopina. Migracja i awans. Warszawa 2002.

Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski. Warszawa 2005.

Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Okoliczności przyjazdu Mikołaja Chopina do Polski w: „Ruch Muzyczny” 2004 nr 18.

Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Okoliczności urodzin Fryderyka Chopina. Co mówią źródła w: „Ruch Muzyczny” 2002 nr 20.

Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Recenzja pracy: G. Ladaique, les origines lorraines de Frédéric Chopin. Sarreguemines 1999 w: „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 5 (16). Warszawa 2002.

Mysłakowski Piotr, Sikorski Andrzej, Zboińscy z Kowalewa a rodzina Chopina w: „Ruch Muzyczny” 2004 nr 20.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Chopin na traktach Wielkopolski Południowej, Kalisz 2006.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Chopin w pałacu arcybiskupów w Poznaniu w: „Ruch Muzyczny” 1997 nr 19.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Do Poturzyna z Wariacjami B-dur w: „Ruch Muzyczny” 1998 nr 18-19.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Epizod z pobytu Chopina w Poznaniu w: „Ruch Muzyczny” 1999 nr 4.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Jak Chopin dyliżansował do Kalisza w: „Ruch Muzyczny” 1995 nr 4.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Kiedy Chopin grał cudownie na żychlińskim weselu? w: „Ruch Muzyczny” 2000 nr 16.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Koncert Chopina w obozie 3. brygady piechoty w: „Ruch Muzyczny” 2001 nr 4.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Koncert, którego nie było. Przypisy do inskrypcji na siedzibie prezydenta Poznania w: „Ruch Muzyczny” 1995 nr 1.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Lato 1826 roku w „Reinertz” w: „Ruch Muzyczny” 2000 nr 10.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Na czyim weselu był Chopin w Żychlinie w: „Ruch Muzyczny” 1996 nr 8.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Ostatnia podróż Chopina między Wisłą a Prosną. Lato 1826 roku w: „Ruch Muzyczny” 1996 nr 10.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Podróż Chopina w hrubieszowskie strony w: „Ruch Muzyczny” 1997 nr 4.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Podróż Ludwiki Chopinówny „do wód Szlązkich” w 1826 roku w: „Ruch Muzyczny” 2000 nr 4.

Nowaczyk Henryk Franciszek, Przyczynek do dziejów eksploracji zwłok [biskupa Ignacego Krasickiego z Berlina do Gniezna: J. U. Niemcewicz, książę A. Radziwiłł, arcybiskup T. Wolicki i in.] w: „Ruch Muzyczny” 1995 nr 29.

Nowik Wojciech, Kultura muzyczna Warszawy czasów Chopina w: „Rocznik Warszawski” 2002 nr 30.

Nowik Wojciech, Relacje pomiędzy Józefem Elsnerem a Fryderykiem Chopinem w świetle korespondencji w: Paczkowski Szymon (red.), Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – recepcja. Warszawa 2004.

Norwid Cyprian, O Szopenie. Sur Chopin. Łódź 1999.

Olejniczak Marek, Strzyżew monografia wsi 1295-1995. Ostrów Wielkopolski 1995.

Omilanowska Małgorzata, Majewski Jerzy Stanisław, Warszawa. Warszawa 2000.

Oniszczuk-Awiżeń Krystyna (red.), Zaczęło się w Bad Reinerz… Tradycje muzyczne Dusznik Zdroju. Kłodzko 2005.

Opieński Henryk (oprac.), Listy Fryderyka Chopina. Warszawa 1937.

Paderewski Ignacy Jan, Chopin. Mowa wygłoszona we Lwowie podczas obchodu rocznicy urodzin Chopina  w 1910 r. Warszawa 1926.

Podlecki Janusz, Wieliczka. Kraków 2001.

Poniatowska Irena, Chopin – Liszt. Kontakty artystów i oddziaływania stylistyczne w: Poniatowska Irena (red.), Chopin w kręgu przyjaciół, t. 1. Warszawa 1995.

Prinke Rafał, Recenzja pracy: Andrzej Sikorski, Piotr Mysłakowski - Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość. Warszawa 2000 w: „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 5 (16). Warszawa 2002.

Przybylski Ryszard, Cień jaskółki: esej o myślach Chopina. Kraków 1995.

Sand George, Dzieje mojego życia. Przekład Marii Dramińskiej-Joczowej. Warszawa 1968.

Sikorski Andrzej, Mysłakowski Piotr, Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość. Warszawa 2000.

Siwkowska Janina, Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881,  t. 1-3. Warszawa 1986, 1988, 1996.

Siwkowska Janina, Pan Chopin opuszcza Warszawę. Warszawa 1958.

Siwkowska Janina, Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej. Stylizacje. Warszawa 1959.

Siwkowska Janina, Życie miasta w latach 1810-1830 w: (praca zbiorowa), Warszawa miasto Chopina. Warszawa 1950.

Smoter Jerzy Maria (oprac.), Album Chopina 1829-1831. Kraków 1975.

Sydow Bronisław Edward (oprac.), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1-2. Warszawa 1955.

Szulc Marceli Antoni, Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne w: Tomaszewski Mieczysław (red.), Biblioteka Chopinowska. Warszawa 1986.

Szulc Tadeusz, Chopin in Paris: The life and times of the romantic composer. New York 2000.

Tomaszewska Wanda, Chopin w Dusznikach w: Kościukiewicz Kazimierz (red.), Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju 1946-1999. Wrocław 2000.

Tomaszewski Mieczysław, Chopin w: „Encyklopedia Muzyczna”, t. 2. Kraków 1984.

Tomaszewski Mieczysław, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Kraków 2005.

Tomaszewski Mieczysław, Weber Bożena, Fryderyk Chopin. Diariusz par image. Kraków- Warszawa 1990.

Weber Bożena, Chopin. Wrocław 2003.

Wójcicki Kazimierz Władysław, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. 1-3. Warszawa 1855-1858.

Wróblewska-Straus Hanna, Lewkowicz Maria, Portret Fryderyka Chopina, katalog wystawy. Warszawa 1975.

Wróblewska-Straus Hanna, Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie, katalog wystawy. Warszawa 1980.

Wróblewska-Straus Hanna, Kolekcje Chopinowskie, katalog wystawy. Warszawa 1985.

Wróblewska-Straus Hanna, Fryderyk Chopin [katalog wystawy w języku japońskim]. Tokio 1988.

Wróblewska-Straus Hanna, Chopin daleko rozsławił swe imię. Wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora, katalog wystawy. Warszawa 1999.

Wróblewska-Straus Hanna, Eckhardt  Maria, Chopin i Liszt, katalog wystawy. Warszawa 1995.

Wróblewska-Straus Hanna, Markiewicz Katarzyna, Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki. Przyjaźń. Praca. Fascynacje, katalog wystawy. Warszawa 2005.

Vogel Beniamin, The young Chopin’s domestic pianos w: Szklener Artur (red.), Chopin in performance: History, Theory, Practice. Warszawa 2004.

Zakrzewski Tadeusz (red.), Młody Fryderyk Chopin w Toruniu: list Fryderyka Chopina do Jana Matuszyńskiego w Warszawie: Szafarnia 1825. Toruń 1984.

Załuscy Pamela, Iwo, Komarniccy Hanna, Janusz, Szlakiem Chopina po Polsce. Warszawa 2000.

Załuski Pamela, Załuski Iwo, The Scottish Autumn of Frederick Chopin. Edinburgh 1993.

Zduniak Maria, Fryderyk Chopin we Wrocławiu i popularyzacja jego dzieł w dziewiętnastowiecznej stolicy Dolnego Śląska w: Kościukiewicz K. (red.), Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju 1946-1999. Wrocław 2000.

Zduniak Maria, Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Wrocław 1984.

Zieliński Tadeusz Andrzej, Chopin. Życie i droga twórcza. Kraków 1993.

Żuchowski Leszek, Kowalski Ryszard, Karasiński Marcin (red.), Powiat Golubsko-Dobrzyński. Toruń 1999.