back |       pl
 

Albán Juárez, M., and Sławińska-Dahlig, E., Chopin’s Poland. A guidebook to places associated with the composer, trans. J. Comber (Warsaw, 2008).

Atwood, W. G., The Parisian Worlds of Frédéric Chopin (Yale University Press, 1999).

Binental, L., Chopin. W 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki [Chopin. On the 120th anniversary of his birth. Documents and souvenirs] (Warsaw, 1930).

Chopin. Dokumente und Erinnerungen aus seiner Heimatstadt, trans. A. von Guttry (Leipzig, 1932).

Chopin (Paris, 1934).

Chopin. Życiorys twórcy i jego sztuka [Chopin. His life and work] (Warsaw, 1937).

Bory, R., La vie de Frédéric Chopin par l’image (Geneva, 1951).

Bukowski, A., Pomorskie wojaże Chopina [Chopin’s travels in Pomerania] (Gdańsk, 1993).

Bularz-Różycka, L., and Lewińska, B., Krakowskie Chopiniana. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina [Chopin souvenirs in Cracow. An exhibition on the 150th anniversary of the death of Fryderyk Chopin], exhibition catalogue (Cracow, 1999).

Burger, E., Frédéric Chopin. Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten (Munich, 1990).

Chlebowski, B., Sulimirski F., and Walewski W. (eds.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [Geographical dictionary of the Kingdom of Poland and other Slavic lands], 15 vols. (Warsaw, 1880–1902).

Chomiński, J. M., and Turło, T. D., Katalog Dzieł Fryderyka Chopina / A Catalogue of the Works of Frederick Chopin (Cracow, 1990).

Chruściński, K. (ed.), «Szafarni moje uszanowanie». Fryderyk Chopin na ziemi dobrzyńskiej [‘Szafarnia, my respects’. Fryderyk Chopin in Dobrinland] (Szafarnia and Rypin, 2004).

Chopin w Szafarni i okolicach. Vademecum turystyczne [Chopin in Szafarnia and the surrounding area. A touristic guide] (Golub-Dobrzyń, 1995).

Clavier, A., Dans l’entourage de Chopin (Lens, 1984).

Czartkowski, A., and Jeżewska, Z., Fryderyk Chopin (Warsaw, 1970).

Czerniewicz-Umer, T., and Omilanowska, M. (eds.), Polska [Poland] (Warsaw, 2002).

Czerwińska, T., Zabytki i Muzea Chopinowskie w Polsce. Przewodnik turystyczny [Chopin monuments and museums in Poland. A touristic guide] (Warsaw, 1986).

Czyńska, Z., Jendryczko, D., Olszewska, B., Szwankowska, H., and Waldorff, J., Cmentarz Powązkowski w Warszawie [Powązki Cemetery in Warsaw] (Warsaw, 1984).

Delacroix, E., The Journal of Eugène Delacroix, trans. L. Norton, ed. H. Wellington, 3rd edn (London, 1995)

Delacroix, E., Dzienniki [Journals], i (1822–1853), trans. J. Guze and J. Hartwig (Gdańsk, 2003).

Dorcz, K., ‘Tam, gdzie urodziła się matka Chopina’ [Where Chopin’s mother was born], Ruch Muzyczny, 2000/15.

Drexlerowa, A. M. (ed.), Kultura Miejska w Królestwie Polskim, cz. I, 1815-1875 [Urban culture in the Kingdom of Poland. Part I: 1815–1875] (Warsaw, 2001).

Dulęba, W. (ed.), Chopin (Cracow, 1975).

Dzianisz, P., Okolica Chopina [Around Chopin] (Gdynia, 1964).

Kuryer Szafarski, Wakacyjna gazeta Fryderyka Chopina z sierpnia – września 1824 r. [The Szafarnia Courier. Fryderyk Chopin’s holiday gazette from August–September 1824] (Pelplin, 1999).

Eberhardt, P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej [Poland and her borders. On the history of Polish political geography] (Lublin, 2004).

Eigeldinger, J.-J., Chopin: pianist and teacher as seen by his pupils, trans. N. Shohet with K. Osostowicz and R. Howat, ed. R. Howat (Cambridge, 1986)

Chopin w oczach swoich uczniów, trans. Z. Skowron (Cracow, 2000).

Estreicher, K., Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego [Jagiellonian University Museum] (Warsaw and Cracow, 1980).

Ferrà, B., Chopin y George Sand en Mallorca (Palma de Mallorca, 1974).

Frączyk, T., Warsaw, młodości Chopina [The Warsaw of Chopin’s youth] (Cracow, 1961).

Gołąb, M., ‘Studia Fryderyka Chopina w Szkole Głównej Muzyki Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego’ [Fryderyk Chopin’s studies at the High School of Music of the Royal University of Warsaw], in Miziołek, J. (ed.), Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego [The artistic culture of Warsaw University] (Warsaw, 2003).

Grąbczewska Małgorzata Maria, Powstanie i historia dagerotypowych wizerunków Fryderyka Chopina - nowe ustalenia [Origin and history of daguerreotype of Fryderyk Chopin - new findings], Muzyka 2008/3.

Grońska, M., Teofil Kwiatkowski 1809-1891. W stulecie śmierci. Wystawa monograficzna ze zbiorów polskich [Teofil Kwiatkowski 1809–1981. On the centenary of his death. A monographic exhibition from Polish collections], exhibition catalogue (Warsaw, 1991).

Helman, Z. (ed.), Kurier szafarski. Faksymilia czterech autografów ze zbiorów Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie [Szafarnia Courier. Facsimiles of four autographs from the Chopin Museum Collection at the Fryderyk Chopin Society in Warsaw] (Gdańsk and Warsaw, 1999).

Hoesick, F., Chopin. Życie i twórczość [Chopin. His life and work], i (1810–1831) (Warsaw, 1904).

Chopin. Życie i twórczość [Chopin. His life and work], ii–iii (Warsaw, 1911).

Słowacki i Chopin. Z zagadnień twórczości [Słowacki and Chopin], 2 vols. (Warsaw, 1932).

Hoffmanowa z Tańskich, K., Rozrywki dla dzieci [Amusement for children], iv: Opisy niektórych okolic Polski / przez Autorkę pamiątki po dobrej matce [Descriptions of certain parts of Poland / to the memory of a good mother] (Warsaw, 1859).

 

Hordyński, W., ‘Pamiątki po Chopinie w zbiorach krakowskich’ [Chopin souvenirs in Cracow collections], Kwartalnik Muzyczny, 1949/26–27.

— ‘Chopin w Bibliotece Jagiellońskiej’ [Chopin in the Jagiellonian Library], Ruch Muzyczny, 1959/14.

Hube, R., Romualda Hubego Pisma [The writings of Romuald Hube], i (Warsaw, 1905).

Idzikowski, M., and Sydow, B. E., Portret Fryderyka Chopina [A portrait of Fryderyk Chopin] (Cracow, 1952).

— — Portret Chopina. Antologia ikonograficzna [A portrait of Fryderyk Chopin. Iconographic anthology] (Cracow, 1963).

Iwaszkiewicz, J., Chopin (Cracow, 1984).

Jaroszewski, T. S., and Baraniewski, W., Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik [A guide to the palaces and manors of Mazovia], i (Warsaw, 1999).

— and Gierlach, M., Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik [A guide to the palaces and manors of Mazovia], iii (Warsaw, 1998).

Jeżewska, Z., Chopin w kraju rodzinnym [Chopin in his native land] (Warsaw, 1985).

Kajzer, L., Leksykon zamków w Polsce [A lexicon of castles in Poland] (Warsaw, 2001).

Karasowski, M., ‘Młodość Fryderyka Chopina’ [Fryderyk Chopin’s youth], Biblioteka Warszawska, 1862/10.

Karłowicz, M. (ed.), Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie [Hitherto unpublished Chopin souvenirs] (Warsaw, 1904).

Kmicic-Mieleszyński, W., ‘Sprawa pobytu Chopina w Gdańsku’ [The question of Chopin’s sojourn in Gdańsk], in Lissa, Z. (ed.), The Book of the First International Congress Devoted to the Works of the Frederick Chopin (Warsaw, 1963).

Kobielski, D., Warszawa, na fotografiach z XIX wieku [Warsaw in photographs from the nineteenth century] (Warsaw, 1982).

Kobylańska, K. (ed. and selection), Chopin w kraju. Dokumenty i pamiątki (Cracow, 1955); Eng. trans. as Chopin in his Own Land, trans. C. Grece-Dąbrowska and M. Filippi (Warsaw, 1955).

— (ed.), Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną [Fryderyk Chopin’s correspondence with his family] (Warsaw, 1972).

Kopeć J., and Skowroński J., Śladami Fryderyka Chopina. Polska. Europa [In the footsteps of Fryderyk Chopin. Poland. Europe] (Warsaw, 2000).

Kotula, K., Maria Wodzińska Orpiszewska 1819-1896, exhibition catalogue (Włocławek, 1999).

Krasiński, J. W., Przewodnik dla Podchorążych w Polsce i Rzeczpospolitej Krakowskiej [Guide for cadets in Poland and the Republic of Cracow] (Warsaw, 1821).

Liszt, Franz, Life of Chopin, trans. M. E. D. W. Cook (Project Gutenberg, 2003).

Markiewicz, K. (ed.), Antoni Kolberg (1815-1882) warszawski malarz portretów, obrazów religijnych, scen rodzajowych [Antoni Kolberg (1815–1882): Warsaw painter of portraits, religious pictures and genre scenes] (Przysucha, 2006).

Melbechowska-Luty, A., Teofil Kwiatkowski 1809-1891 (Wrocław, Warsaw and Cracow, 1966).

Michałowski, K., Bibliografia Chopinowska 1849-1969 [Chopin bibliography 1849–1969] (Cracow 1970 (supplements in Rocznik Chopinowski, 9 (1975), 11 (1979), 12 (1980) and 13 (1981)).

Michniewicz, G., Kulig, M., and Adamusińska-Tasak, A. (eds.), Pracuję trochę, kreślę dużo [I’m working a little, deleting a lot], exhibition catalogue (Warsaw, 2007).

— — — Cóż ci powiem w dzień twoich urodzin… [What can I say to you on your birthday and name-day?], exhibition catalogue (Warsaw, 2008).

Mirska, M., Szlakiem Chopina [On Chopin’s trail] (Warsaw, 1949).

— and Hordyński, W. (selection), Ilnicka, J. (ed.), Chopin na obczyźnie. Dokumenty i pamiątki [Chopin in exile. Documents and souvenirs] (Cracow, 1965).

Miziołek, J. (ed.), Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego [The artistic culture of Warsaw University] (Warsaw, 2003).

Mysłakowski, P., Rodzina ojca Chopina. Migracja i awans [The family of Chopin’s father. Migration and social advancement] (Warsaw, 2002).

— and Sikorski, A., Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski [The Chopins. Their family and social circle] (Warsaw, 2005).

— — ‘Okoliczności przyjazdu Mikołaja Chopina do Polski’ [The circumstances surrounding Mikołaj Chopin’s arrival in Poland], Ruch Muzyczny, 2004/18.

— — ‘Okoliczności urodzin Fryderyka Chopina. Co mówią źródła’ [The circumstances surrounding the birth of Fryderyk Chopin. What the sources say], Ruch Muzyczny, 2002/20.

— — ‘Recenzja pracy’ [review of]: G. Ladaique, Les origines lorraines de Frédéric Chopin. Sarreguemines 1999’, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, new ser., 5 (Warsaw, 2002).

— — ‘Zboińscy z Kowalewa a rodzina Chopina’ [The Zboińskis of Kowalewo and Chopin’s family], Ruch Muzyczny, 2004/20.

Nowaczyk, H. F., Chopin na traktach Wielkopolski Południowej [Chopin on the highways of southern Greater Poland] (Kalisz, 2006).

— ‘Chopin w pałacu arcybiskupów w Poznaniu’ [Chopin at the Archbishop’s Palace in Poznań], Ruch Muzyczny, 1997/19.

— ‘Do Poturzyna z Wariacjami B-dur’ [To Poturzyn with the B flat major Variations], Ruch Muzyczny, 1998/18–19.

— ‘Epizod z pobytu Chopina w Poznaniu’ [An episode from Chopin’s stay in Poznań], Ruch Muzyczny, 1999/4.

— ‘Jak Chopin dyliżansował do Kalisza’ [How Chopin travelled by stagecoach to Kalisz], Ruch Muzyczny, 1995/4.

— ‘Kiedy Chopin grał cudownie na żychlińskim weselu?’ [When did Chopin play wonderfully at a wedding in Żychlin?], Ruch Muzyczny, 2000/16.

— ‘Koncert Chopina w obozie 3. brygady piechoty’ [Chopin’s concert in the camp of the 3rd infantry brigade], Ruch Muzyczny, 2001/4.

— ‘Koncert, którego nie było. Przypisy do inskrypcji na siedzibie prezydenta Poznania’ [The concert that never was. Notes to an inscription on the mayor’s palace in Poznań], Ruch Muzyczny, 1995/1.

— ‘Lato 1826 roku w „Reinertz”’ [The summer of 1826 in ‘Reinertz’], Ruch Muzyczny, 2000/10.

— ‘Na czyim weselu był Chopin w Żychlinie’ [Whose wedding reception Chopin attended in Żychlin], Ruch Muzyczny, 1996/8.

— ‘Ostatnia podróż Chopina między Wisłą a Prosną. Lato 1826 roku’ [Chopin’s last journey between the Vistula and Prosna rivers in the summer of 1826], Ruch Muzyczny, 1996/10.

— ‘Podróż Chopina w hrubieszowskie strony’ [Chopin’s journey in the direction of Hrubieszów], Ruch Muzyczny, 1997/4.

— ‘Podróż Ludwiki Chopinówny „do wód Szlązkich” w 1826 roku’ [Ludwika Chopin’s journey ‘to the Silesian waters’ in 1826], Ruch Muzyczny, 2000/4.

— ‘Przyczynek do dziejów eksportacji zwłok [biskupa Ignacego Krasickiego z Berlina do Gniezna: J. U. Niemcewicz, książę A. Radziwiłł, arcybiskup T. Wolicki i in.]’ [On the history of the exportation of the body [of Bishop Ignacy Krasicki from Berlin to Gniezno: J. U. Niemcewicz, Duke A. Radziwiłł, Archbishop T. Wolicki et al]], Ruch Muzyczny, 1995/29.

Nowik, W., ‘Kultura muzyczna Warszawy czasów Chopina’ [The musical culture of Warsaw in Chopin’s times], Rocznik Warszawski, 2002/30.

— ‘Relacje pomiędzy Józefem Elsnerem a Fryderykiem Chopinem w świetle korespondencji’ [The relations between Józef Elsner and Fryderyk Chopin in the light of correspondence], in Paczkowski, S. (ed.), Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – recepcja [Music and tradition. Ideas, the work and reception] (Warsaw, 2004).

Norwid, C. K., O Szopenie / Sur Chopin (Łódź, 1999).

Olejniczak, M., Strzyżew monografia wsi 1295-1995 [Strzyżew. Monograph of the village 1295–1995] (Ostrów Wielkopolski, 1995).

Omilanowska, M., and Majewski, J. S., Warszawa (Warsaw, 2000).

Oniszczuk-Awiżeń, K. (ed.), Zaczęło się w Bad Reinerz… Tradycje muzyczne Dusznik Zdroju [It began in Bad Reinerz. The musical traditions of Duszniki-Zdrój] (Kłodzko, 2005).

Opieński, H. (ed.), Listy Fryderyka Chopina [Letters of Fryderyk Chopin] (Warsaw, 1937).

Paderewski, I. J., Chopin. A speech given in Lviv during the celebrations of the anniversary of Chopin’s birth in 1910 (Warsaw, 1926).

Podlecki, J., Wieliczka (Cracow, 2001).

Poniatowska, I., ‘Chopin – Liszt. Kontakty artystów i oddziaływania stylistyczne’ [Chopin and Liszt. Artistic contacts and stylistic influence], in Poniatowska, I. (ed.), Chopin w kręgu przyjaciół [Chopin in his circle of friends], i (Warsaw, 1995).

Prinke, R., ‘Recenzja pracy’ [review of]: A. Sikorski, P. Mysłakowski, Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość [The family of Chopin’s mother. Myths and reality]. Warszawa, 2000’, in Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, new ser. 5 (Warsaw, 2002).

Przybylski, R., Cień jaskółki: esej o myślach Chopina [A swallow’s shadow: an essay on Chopin’s thoughts] (Cracow, 1995).

Sand, G., Dzieje mojego życia, trans. M. Dramińska-Joczowa, Warsaw, 1968 [Fr. orig. Histoire de ma vie. Œuvres autobiographiques, ed. G. Lubin, 12 vols. (Paris, 1978)].

Sikorski, A., and Mysłakowski, P., Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość [The family of Chopin’s mother. Myths and reality] (Warsaw, 2000).

Siwkowska, J., Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa, w latach 1832-1881 [Nocturne, or Fryderyk Chopin’s family and Warsaw in the years 1832–1881], 3 vols. (Warsaw, 1986, 1988, 1996).

Pan Chopin opuszcza Warszawę [Mr Chopin leaves Warsaw] (Warsaw, 1958).

Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej. Stylizacje [Where Chopin would go for a coffee. Stylisations] (Warsaw, 1959).

— ‘Życie miasta w latach 1810-1830’ [Life in the city in the years 1810–1830], in Warszawa, miasto Chopina [Warsaw: Chopin’s city], collective work (Warsaw, 1950).

Smoter, J. M. (ed.), Album Chopina 1829-1831 [Chopin’s album 1829–1831] (Cracow, 1975).

Stronczyński, K., Obraz ogólny różnego rodzaju zabytków w Królestwie Polskim. Widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim służące do objaśnienia tychże starożytności, sporządzone przez Delegację wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa w latach 1844-1846 [An overall picture of historical buildings in the Kingdom of Poland. Views of ancient sites in the Kingdom of Poland serving to illuminate those ancient times, produced by a Delegation sent out at the recommendation of the Administrative Council of the Kingdom in the years 1844–1846]. Atlas III, Gubernia Warszawska [Warsaw province]

Sydow, B. E. (ed.), Korespondencja Fryderyka Chopina [The correspondence of Fryderyk Chopin], 2 vols. (Warsaw, 1955).

Szulc, M. A., Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne [Fryderyk Chopin and his musical works], Biblioteka Chopinowska (Warsaw, 1986).

 

Szulc, T., Chopin in Paris: The life and times of the romantic composer (New York, 2000).

Tomaszewska, W., ‘Chopin w Dusznikach’ [Chopin in Duszniki], in Kościukiewicz, K. (ed.), Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju 1946-1999 [The International Chopin Festival in Duszniki-Zdrój] (Wrocław, 2000).

Tomaszewski, M., ‘Chopin’, in Encyklopedia Muzyczna, ii, cd (Cracow, 1984).

Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans [Chopin. The man, his work and its resonance] (Cracow, 2005).

— and Weber, B., Fryderyk Chopin. Diariusz par image [A diary in images] (Cracow, 1990).

Weber, B., Chopin (Wrocław, 2003).

Wójcicki, K. W., Cmentarz Powązkowski pod Warszawą [Powązki Cemetery near Warsaw], 3 vols. (Warsaw, 1855–1858).

Wróblewska-Straus, H., and Lewkowicz, M., Portret Fryderyka Chopina [A portrait of Fryderyk Chopin], exhibition catalogue (Warsaw, 1975).

Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie