203
Fryderyk Chopin – powinszowanie dla ojca w dniu imienin, 6 grudnia 1817

 

Fryderyk Chopin – powinszowanie dla ojca w dniu imienin: Jak wielką radość w sercu moim czuię!..., [Warszawa], 6 XII 1817 [r.], autograf sygnowany imieniem F[ryderyk] Chopin, 1 karta, 1 strona zapisana, format 239-241x192-194 mm. Ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie [M/2643].

 

Jak wielką radość w sercu moim czuię!

Gdy tak przyiemny, drogi i wspaniały,

Dzień się zaczyna, którego winszuię

Życząc, by w szczęściu lata długie trwały,

W zdrowiu, czerstwości, pomyślnie, spokoynie:

Niech Niebios dary, spłyną na Cię hoynie!