204
Fryderyk Chopin – powinszowanie dla ojca w dniu imienin, 6 grudnia 1818

 

Fryderyk Chopin – powinszowanie dla ojca w dniu imienin: Kochany Papo, Luboby mi łatwiey było…, [Warszawa], 6 XII 1818 [r.], autograf sygnowany imieniem F[ryderyk] Chopin, 2 karty, 1 strona zapisana, format 248x168 mm. Ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie [M/7].

 

Kochany Papo!

Lubo by mi łatwiey było wynurzyć uczucia moie,

gdyby ie muzycznemi tonami wyrazić można, gdy jed-

nak i naylepszy Koncert przywiązania mego ku Tobie,

Kochany Papo, obiąć nie potrafi, użyć muszę prostych wy-

razów Serca mego, aby Ci nayczulszey wdzięczności i przywią-

zania Synowskiego hołd złożyć.