111
Warszawa

Warszawa, salon Chopinów w Pałacu Krasińskich

Salon Chopinów w Pałacu Krasińskich. Reprodukcja szkicu piórkiem wykonanego przez Antoniego Kolberga, 1832. Oryginał zaginął ze zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w 1942 r. Ze zbiorów Fototeki NIFC, wg: Leopold Binental, Chopin w 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki, Warszawa 1930.

 

W lewym skrzydle Pałacu Czapskich/Krasińskich znajdowało się trzecie, a zarazem ostatnie mieszkanie Fryderyka Chopina w Warszawie. Chopinowie, po przedwczesnej śmierci najmłodszej córki Emilki, postanowili o przeprowadzce i likwidacji swej słynnej pensji. Rodzina przeniosła się do przestronnego mieszkania, w którym Fryderyk otrzymał niewielki, osobny pokój do pracy na facjatce. Sam pisał o tym do swego przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego: Na górze jest już pokój mający mi służyć ku wygodzie […]. Tam mam mieć stary fortepian, stare biurko, tam ma być kąt schronienia dla mnie [Sydow, t. 1, s. 86]. W salonie zaś odbywały się z inicjatywy Mikołaja Chopina liczne spotkania towarzyskie, naukowe, dyskusje zaprzyjaźnionych profesorów, a nawet próby z muzykami z orkiestry przed premierowym wykonaniem koncertu fortepianowego. Kompozytor w swoim ostatnim warszawskim mieszkaniu spędził niespełna cztery lata, 2 listopada 1830 r. wyjechał z Warszawy i już nigdy nie dane mu było wrócić do miasta swojego dzieciństwa i młodości.