113
Warszawa

Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawa, Gmach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, litografia Ksawerego Pilattiego w: August Sokołowski Dzieje porozbiorowe Narodu Polskiego ilustrowane, Warszawa, t. IV, s. 98.

 

Pięć lat po debiucie - koncercie w Pałacu Radziwiłłowskim na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności - odbył się już w siedzibie towarzystwa kolejny występ publiczny Fryderyka Chopina. W budynku Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu (nieopodal skrzyżowania z Bednarską) Chopin grał w 1823 r. podczas koncertu, z którego dochód przeznaczono na cele charytatywne.

 

fot. Piotr Ligier