114
Warszawa

Warszawa, Belweder

Warszawa, Belweder, litografia Fryderyka Krzysztofa Dietricha, I poł. XIX w. [w: Gabinet czytania…], Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie [Dział Ikonografii, T. I-33, G.11524].

Licencji udziela właściciel.

 

Młody Fryderyk po swym wczesnym debiucie zyskał sławę i był regularnie zapraszany do licznych warszawskich salonów. Miłośnikiem talentu Fryderyka okazał się również Wielki Książę Konstanty, który wielokrotnie słuchał gry młodego wirtuoza w swoim salonie w Belwederze. Podczas tych wizyt Chopin oprócz obowiązkowych występów miał też chwile rozrywki, spotykał się z Alexandrine – zwaną Moriolką – (córką francuskiego guwernera hrabiego de Moriolles zatrudnionego w Belwederze) i spędzał czas na zabawach z Pawełkiem – synem Wielkiego Księcia. Piękne okolice Belwederu i Łazienki Królewskie były mu dobrze znane.