120
Warszawa

Warszawa, Pałac Brühla

Warszawa, Pałac Brühla przy Placu Saskim, sygnowano: w Lit. F.[ranciszka] Schuster[a] w Warszawie. I poł XIX w. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie [Dział Ikonografii, T. I-12, G. 28497, 8088].

Licencji udziela właściciel.

 

Po pierwszych publicznych koncertach kilkuletniego Fryderyka wieść o jego niebywałym talencie obiegła środowisko artystyczne stolicy. Właściciele salonów (m.in. Zamoyscy, Cichowscy, książe Maksymilian Jabłonowski, generałowa Sowińska, pani Grabowska, Teresa Kicka, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Wodzińscy, Chodkiewiczowie, Kessler) zabiegali o występy Chopina podczas organizowanych przez nich spotkań, herbatek, balów czy wieczorów muzycznych. Gdy tylko młody wirtuoz pojawiał się w towarzystwie, zaraz proszono go o wykonanie jakiejś kompozycji lub o improwizację, zwykle na temat zadawany przez publiczność. Popisy Fryderyka wywierały duże wrażenie na słuchaczach, o czym świadczą liczne relacje z występów, wzmianki w korespondencji i pamiętnikach bywalców warszawskich salonów z I połowy XIX w. Po 1815 r. Pałac Brühla stał się rezydencją Wielkiego Księcia Konstantego i był drugim miejscem, po Belwederze, w którym Chopin występował kilkakrotnie.