121
Warszawa

Warszawa, kościół św. Krzyża

Warszawa, Kościół św. Krzyża

 

Kościół św. Krzyża w XIX w. był największym kościołem w Warszawie, miejscem licznych uroczystości państwowych. Była to rodzinna parafia Chopinów mieszkających przy Krakowskim Przedmieściu. Znajdują się tu liczne epitafia słynnych Polaków, wśród nich serce Fryderyka Chopina, które po śmierci kompozytora, zgodnie z jego życzeniem przywiezione zostało do Warszawy przez jego siostrę Ludwikę. Urna z sercem Chopina wmurowana została w drugim filarze kościoła, po lewej stronie, znajduje się tam tablica pamiątkowa.

 

fot. Ewa Sławińska-Dahlig