122
Warszawa

Warszawa, kościół Panien Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu

Warszawa, kościół Panien Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu, wg akwareli Zygmunta Vogla z 1785 r. (kopia J. Neugebauer). Ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie [F/29].

 

Jako uczeń Liceum Warszawskiego, a następnie student Uniwersytetu Warszawskiego, Fryderyk miał obowiązek uczęszczania na msze do kościoła Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Po 1825 r. często improwizował na organach podczas nabożeństw. Pisząc do Jana Białobłockiego w listopadzie 1825 r., cieszył się: Zostałem organistą Licejskim. Moja żona zatem, jako też i wszystkie dzieci, z dwóch przyczyn szanować mnie muszą. Ha, Mości panie Dobrodzieju, co to ze mnie za głowa! Pierwsza osoba w całym Liceum po Ks. Proboszczu! […] Gram co tydzień, w niedziele, u Wizytek na organach, a reszta śpiewa. [Sydow, t. 1, s. 60]. Fryderyk uczestniczył w licznych występach orkiestry, chóru i solistów Konserwatorium pod dyrekcją rektora Józefa Elsnera. Koncerty organizowano głównie podczas świąt.