130
Golub (Golub-Dobrzyń)

Golub-Dobrzyń nad Drwęcą, zamek

Golub-Dobrzyń nad Drwęcą, zamek od strony południowej w r. 1826, akwaforta Teofila Żebrawskiego. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie [Dział Ikonografii, T. I–63, G. 23922].

Licencji udziela właściciel.

 

Podczas wakacji w Szafarni organizowano Fryderykowi wycieczki dla urozmaicenia pobytu. W 1825 r. Chopin zwiedził m. in. zamek warowny w Golubiu po pruskiej części rzeki Drwęcy.