145
Poznań

Poznań, ratusz

Poznań, ratusz, litografia Fryderyka Krzysztofa Dietricha, [w: Gabinet czytania…], 1835 r. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie [Dział Ikonografii, T. I-17, P.4695, G.11555].

Licencji udziela właściciel.

 

Dnia 9 września 1828 r. Chopin wyruszył z profesorem Feliksem Jarockim dyliżansem z Warszawy do Berlina. Droga wiodła przez Poznań. Mieli tu zaledwie dwugodzinną przerwę w podróży, którą wykorzystali na spełnienie powierzonego im przez Juliana Ursyna Niemcewicza kurierskiego zadania i gdy tylko dotarli do Poznania, udali się w kierunku Ostrowia Tumskiego do pałacu arcybiskupiego do Teofila Wolickiego. Przypuszcza się, że Chopin i profesor Jarocki w powrotnej drodze z Berlina zabawili w Poznaniu kilka dni na przełomie września i października (dokładnie pomiędzy 30 września a 3 października 1828 r.). Nie ma pewności co do miejsca, w którym się zatrzymali na nocleg, możliwe, że był to Hotel Saski przy ulicy Wrocławskiej. Zapewne, jak to wcześniej ustalono, udali się do pałacu arcybiskupiego na obiad do Teofila Wolickiego. Raczej mało prawdopodobne wydaje się by Chopin dał recital podczas tego pobytu w Poznaniu.