146
Kraków

Kraków, kościół Mariacki

Kraków, kościół Mariacki, 1835 r., litografia Fryderyka Krzysztofa Dietricha [w: Gabinet czytania…]. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie [Dział Ikonografii, T. I-33, G.11414].

Licencji udziela właściciel.

 

W połowie lipca 1829 r. Fryderyk w grupie przyjaciół wybrał się na wyprawę do Wiednia. Trasa tej wycieczki wiodła przez Kraków, w którym zaplanowano kilkudniowy pobyt: Tydzień pierwszy zszedł nam w Krakowie na samych spacerach i zwiedzaniu okolic krakowskich. Z pewnością zwiedzili Collegium Maius – bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego, pewnie wstąpili na Wzgórze Wawelskie, a w okolicach Krakowa, do Wieliczki, Pieskowej Skały i Ojcowa.