147
Kraków

Kraków, Collegium Maius

Kraków, Collegium Maius, Wniyście do Sali Jagiellońskiey, Michał Stachowicz, I ćw. XIX w. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie [Dział Ikonografii, T. I-60, G. 4014].

Licencji udziela właściciel.

 

W połowie lipca 1829 r. Fryderyk w grupie przyjaciół wybrał się na wyprawę do Wiednia. Trasa tej wycieczki wiodła przez Kraków, w którym zaplanowano kilkudniowy pobyt: Tydzień pierwszy zszedł nam w Krakowie na samych spacerach i zwiedzaniu okolic krakowskich. Z pewnością zwiedzili Collegium Maius – bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego, pewnie wstąpili na Wzgórze Wawelskie, a w okolicach Krakowa, do Wieliczki, Pieskowej Skały i Ojcowa.