161
Linz

Linz, panorama miasta

Linz, panorama miasta, staloryt K. Pelerssa wg rysunku Williama Tomblesona, odbitka fotograficzna ze zbiorów Marii Mirskiej. Ze zbiorów Fototeki NIFC [F.3882].

 

20 lipca 1831 r. po długim oczekiwaniu na załatwienie wszystkich formalności: przedłużenie paszportu i zdobycie zaświadczeń, pozwoleń, Chopin wraz z kolegą Norbertem Kumelskim wyjechał do Paryża. Wiedeń, w którym spędził osiem miesięcy było de facto etapem jego podróży, którą rozpoczął w Warszawie 2 listopada 1830 r., a której celem był właśnie Paryż. Z Wiednia udano się dyliżansem do Linzu nad Dunajem, dalej w planach podróży był Salzburg, Monachium i Stuttgart. Ten pierwszy odcinek trasy z pewnością upłynął w miłej atmosferze, wśród wielojęzycznego towarzystwa spotkanego w podróży, były „dwie śpiewaczki z teatru mediolańskiego”. W Linzu rozpoczęli swój trzydniowy pobyt od zwiedzania miasta parodniowy wypad koczem i dwoma powozami, w licznym mieszanym towarzystwie, ku Alpom tyrolsko-salzburskim. Norbert Kumelski: Ciągnęliśmy tę zachwycającą podróż przez Gmünden, Ebensee czyli Lambath i Iachl. Jakieś przygody z „tyrolskimi śpiewaczkami” [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].