162
Salzburg

Salzburg, panorama miasta

Salzburg, panorama miasta, staloryt Johanna Poppela wg rysunku J. M. Bayrera, odbitka fotograficzna ze zbiorów Marii Mirskiej. Ze zbiorów Fototeki NIFC [F.3921].

 

Około 25 lipca Chopin z Kumelski (w drodze z Wiednia do Paryża) przybyli na kilka dni do Salzburga. Podziw dla salzburskich kurantów wieczornych (jeden z nich grał melodyjkę Aubera z opery „Mularz i ślusarz”); refleksje przed domem „muzycznego arcymistrza” Mozarta i pomnikiem Michała Haydna, „ojca prawdziwej muzyki kościelnej” [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].