170
Paryż

Paryż, Hôtel Lambert

Paryż, bal w Hôtel Lambert, wydany przez księżną Czartoryską, drzeworyt, w: "L’Illustration", 1845, t. IV, s. 353. Ze zbiorów Fototeki NIFC [F.3561].

 

Od roku 1843 książę Adam Czartoryski i księżna Anna Czartoryska, urządzali liczne wieczory, bale, obiady i wety dobroczynne w Hôtel Lambert na wschodnim krańcu wyspy św. Ludwika. Prowadzili oni życie towarzyskie na wielką skalę, zapraszając gości nie tylko z polskiej kolonii lecz również elitę z le tout Paris. Te wszystkie uroczystości, w których bardzo regularnie uczestniczył Chopin odbywały się często w okazałym salonie Le Bruna, zwanym Galerie d’Hercule, z freskami na sklepieniu, rzeźbami z marmuru, medalionami na ścianach i parkietami. Swój ówczesny przepych zawdzięczał Hôtel Lambert w dużej mierze pracy Eugene’a Delacroix, który przyczynił się do renowacji tej XVII-wiecznej posiadłości - pozostawionej w strasznym stanie po poprzednich właścicielach. Goście zapamiętali galowe wieczory Czartoryskich w Hôtel Lambert dla trzech rzeczy: hojności gospodarzy, hałaśliwości miejsca i wielkiego zróżnicowania obecnych tam osób. […] Powszechnie znana wrzawa […] ustępowała często skupionej ciszy podczas licznych wieczorów muzycznych […], a na nich właśnie przy wybranych okazjach Chopin (lub któryś z jego uczniów m.in. Maria Kalergis, Delfina Potocka, Marcelina Czartoryska) raczył towarzystwo improwizowaną grą. Niezależnie od bezcennego daru jakim było każdorazowo budzenie swoją muzyką narodowych uczuć, inspiracji, należy podkreślić, że Chopin wielokrotnie wspomógł rodaków na wiele innych sposobów zawsze aktywnie i hojnie wspierając działania dobroczynne na rzecz polskiego uchodźctwa [cyt. za: Atwood, Paryskie…].