172
Paryż

Paryż, Pałac Luksemburski

Paryż, Pałac Luksemburski, Edward John Roberts, staloryt, I poł. XIX w.

Ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie [M/696].

 

Pałac Luksemburski za panowania Ludwika Filipa mieścił Izbę Parów, Trybunał Parów oraz „muzeum sztuki współczesnej”. Niski budynek po lewej stronie tego pałacu, znany jako Petit Luxemburg, zajmował główny sędzia trybunału Parów, książę Decazes. Chopin wystąpił tam na koncercie w roku 1836. Oprócz niezliczonych koncertów prywatnych Chopin w Paryżu dał dwanaście koncertów publicznych. Na 26 lutego 1832 r. datuje się jego paryski debiut w Sali Pleyela, swojego ulubionego fabrykanta fortepianów, przy Rue Cadet 9. Ostatni publiczny występ w Paryżu (16 lutego 1848 r.) również miał miejsce w Salle Pleyel, tylko przeniesionej już wówczas z Foubourg Montmartre na Rochechouart nr 22, Chopin grał także u innego fabrykanta fortepianów którego instrumenty wysoko cenił - Erarda.