173
Akwizgran

Akwizgran, panorama miasta

Akwizgran, panorama miasta, litografia. Ze zbiorów Fototeki NIFC [F.5173]

 

Dnia 18 maja 1834 r. w „Gazette Musicale” informacja: „Panowie Chopin i Hiller wyjechali do Aix-la-Chapelle, by uczestniczyć w wielkim święcie muzycznym, gdzie pod dyrekcją pana Ferdynanda Riesa wykonana będzie „Deborah” Haendla w instrumentacji p. Ferdinanda Hillera [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].