174
Akwizgran

Akwizgran, teatr

Akwizgran, teatr, reprodukcja stalorytu J. Poppela. Ze zbiorów Fototeki NIFC.

 

Około 20 maja 1834 r. w Akwizgranie, oprócz „Deborah”, Chopin słucha wraz z Hillerem wykonania „Symfonii Jowiszowej” Mozarta oraz „IX Symfonii” Beethovena w monumentalnej obsadzie. Spotkanie z Feliksem Mendelssohnem-Bartholdym. Kilka dni później […] Felix Mendelssohn-Bartholdy do rodziny: Odtąd byliśmy wciąż we trzech, [...] dopełniamy się wzajemnie i uczymy jeden od drugiego. [...] Chopin jest obecnie pierwszym z fortepianistów, [...] gra jak Paganini na skrzypcach. Jeśli chodzi o styl — dystansuje się od obu, gdyż, nazbyt romantyczni, „obaj cierpią na paryską manię rozpaczy oraz przesadę uczuciową i zbyt często tracą z oczu takt i spokój oraz czysto muzyczne ujęcie [...] Ja wychodziłem trochę na belfra [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].