176
Lipsk

Lipsk, rynek

Lipsk, plac rynkowy w 1835 r., reprodukcja sztychu Wagnera, odbitka fotograficzna ze zbiorów Marii Mirskiej. Ze zbiorów Fototeki NIFC [F.3883].

 

Po miesięcznym pobycie z rodzicami w Karlsbadzie i Dieczynie, nastąpiło czułe i pełne łez pożegnanie. Rodzice wrócili do Polski, a Fryderyk udał się do Drezna, gdzie spędził parę dni u Wodzińskich. Pod koniec września wyjechał z Drezna do Lipska, gdzie zatrzymał się w Hôtel de Saxe. Od 28 września 1835 r. cykl spotkań z Robertem Schumannem, Feliksem Mendelssohnem, Friedrichem Wieckiem i jego córką Clarą. Chopin gra nokturny i etiudy, muzykuje wspólnie, podziwia grę Clary Wieck: „Jedyna kobieta w Niemczech, która potrafi grać moje utwory” [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].

 

Rok później od 11 do 13 września 1836 r. Fryderyk zatrzymuje się powtórnie w Lipsku. W Lipsku. Spotkanie z Robertem Schumannem i jego kręgiem. Chopin gra m.in. „Balladę F-dur” op. 38 we wstępnej (lub skróconej) wersji oraz etiudy, nokturny, mazurki. 12 września [1836 r.] Robert Schumann w dzienniku: „o 12 w południe Chopin, Nowakowski, Rajmund Härtel. Jego ballada jest mi milsza nad wszystko [...] Niechętnie słucha, kiedy mówi się o jego utworach. Ciepło przenikające wszystkich [...] Nowe etiudy, c-moll, As-dur, f-moll, dawne mazurki B, dwie nowe ballady, nokturn Des... Ofiarowuję mu swoją sonatę i etiudy, on mnie — swoją [Balladę]. [...] Zaprowadziłem go do Eleonory [Henrietty Voigt]. Zagrał nokturn i etiudy z samych arpedżiów. Pożegnanie. Odjechał, odjechał.” Henrietta Voigt także opisuje spotkanie w swoim dzienniku, następnego dnia [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].