187
Manchester

Manchester, panorama miasta

Manchester, panorama miasta, staloryt, XIX w., rys. C. Reiss. Ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie [M/2506]

 

28 sierpnia 1848 r. koncertuje w Manchesterze, w Concert Hall, za 60 gwinei. „Bardzo dobrze mię przyjęto; musiałem 3 razy usiąść do fortepianu. Sala piękna, 1200 osób.” W koncercie bierze udział troje śpiewaków (Alboni, Corberi i Salvi), odnosząc sukcesy w ariach Rossiniego, Belliniego, Donizettiego i Verdiego. Chopin gra w pierwszej części jakiś nokturn i Berceuse, w drugiej — mazurka, balladę (f-moll) i walca. Dwa dni później w „Manchester Guardian” sprawozdanie z koncertu. Recenzja szczegółowa 9 września w londyńskim „The Musical World”: „Niewątpliwie gra jego jest bardzo wykończona — może za bardzo i może raczej zasługiwałaby na miano finezyjnej — a jego delikatność i ekspresyjność są bezbłędne, brakowało im jednak zadziwiającej potęgi Leopolda Meyera, siły Thalberga, rozmachu Herza lub wdzięku Sterndale Benneta. Niemniej jednak p. Chopin jest z pewnością wielkim pianistą i nikt nie może go słuchać, nie doznając pewnej dozy rozkoszy [cyt. za: Tomaszewski, Chopin…].