wróć |       eng
 

Pamiątki i fakty związane z osobą Fryderyka Chopina, w tym jego portrety i portrety osób z bliskiego otoczenia kompozytora, miejsca w których przebywał, autografy, dokumenty i inne przedmioty, od zawsze budziły zainteresowanie, i to nie tylko naukowców, badaczy czy miłośników jego muzyki. Szczególnym zainteresowaniem cieszą dziś, tj. w trakcie przygotowań do jubileuszu – u progu obchodów 200-nej rocznicy urodzin kompozytora. Dostęp do większości z tych obiektów, nad którymi opiekę sprawuje Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, jest aktualnie utrudniony. Powodem są zaawansowane prace remontowe w Zamku Ostrogskich – siedzibie muzeum kompozytora oraz trwające czynności konserwatorskie, digitalizacyjne i in., mające na celu odpowiednie przygotowanie zbioru do prezentacji i udostępniania w 2010 r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, zarówno osób prywatnych, jak i instytucji różnego rodzaju, którzy pracują nad przygotowaniem obchodów roku 2010 na swoim gruncie, do rąk Państwa oddajemy Chopin-Kalejdoskop, którego zadaniem będzie choćby częściowe wypełnienie luki spowodowanej zamknięciem muzeum. 

Głównym zadaniem Chopin-Kalejdoskopu  jest prezentacja i udostępnienie większej liczbie odbiorców cyfrowych kopii „skarbów” polskiej kultury i dziedzictwa narodowego – przede wszystkim opisanych wyżej pamiątek związanych z osobą Fryderyka Chopina. Wykorzystany w pracy nad kalejdoskopem materiał (w większości wypadków) pochodzi z własnych zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina, w wyjątkowych sytuacjach został wzbogacony o najciekawsze obiekty z obcych kolekcji. Cyfrowej replice obiektu towarzyszy słowny komentarz (w polskiej i angielskiej wersji językowej), zawierający jego opis fizyczny, kontekst historyczny, w przypadku korespondencji również jej transkrypcje, ciekawostki, miejsce przechowywania oryginału i in. Chopin-Kalejdoskop został przygotowany w taki sposób, by wybrane przez użytkownika obiekty, można było wydrukować w jakości pozwalającej na ich ekspozycję. Materiał składający się na bazę dopełniają indeksy (osobowy i geograficzny), ułatwiające poruszanie się po tej wirtualnej kolekcji, ponadto ścieżki dźwiękowe z utworami Chopina, pochodzące z kolekcji nagrań własnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zarejestrowanych na historycznych instrumentach oraz wykaz literatury cytowanej i uzupełniającej.

Autorzy dopełnili wszelkich starań, aby towarzyszące obiektom komentarze odzwierciedlały współczesny, tj. aktualny stan badań. Wyrażamy nadzieję, że nasz wybór okaże się pomocny Państwu podczas prac nad przygotowaniem obchodów Roku Chopinowskiego.

Autorzy

Marita Albán-Juárez (miejsca)

Magdalena Jamroży, Teresa Lewandowska (osoby)

Mariusz Wrona (dokumenty)

John Comber (tłumaczenie angielskie)