001
Rodzice Fryderyka Chopina, Justyna i Mikołaj

Rodzice F. Chopina, Justyna i Mikołaj

Rodzice Fryderyka Chopina, Justyna i Mikołaj

Ambroży Mieroszewski, rysunek (szkic do portretów olejnych [?]).

Zaginął ze zbiorami Leopolda Binentala w Warszawie w l. 1939-1944, reprodukcja: Mieczysław Karłowicz, Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie. Warszawa 1904.