012
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Radziwiłłówna)

Fryderyk Chopin przy fortepianie

Eliza Radziwiłłówna, rysunek ołówkiem, napis Frédéric Chopin 1826 [1829?], 232 x 187.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/230].