013
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Radziwiłłówna)

Fryderyk Chopin, lewy profil

Eliza Radziwiłłówna, rysunek ołówkiem, napis Frédéric Chopin 7 Novembre 1829, 232 x 187.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/230/32].


 

Data zgodna jest z czasem pobytu Chopina u Radziwiłłów w Antoninie.

Chciałeś mego portretu – żebym mógł był ukraść jeden X-żnie Elizie, to bym go był tobie posłał; dwa razy mię w sztambuchu zrobiła i, ile mi ludzie gadali, bardzo podobnie.

Warszawa, sobota, dn. 14 l[istopada] 1829 - Chopin do Tytusa Woyciechowskiego. [Sydow, t. 1, s. 113].