016
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Kriehuber wg Daffingera)

Fryderyk Chopin w młodzieńczym wieku

Josef Kriehuber wg Moritza Michaela Daffingera z 1830 [?], litografia [ok. 1831?], 105 x 102.

Zbiory: Biblioteka Narodowa - Warszawa [nr inw.G.6835 T.I-38].

Licencji udziela właściciel.

 

Znany miniaturzysta wiedeński Moritz Daffinger miał być twórcą maleńkiego portretu Chopina, który znamy pośrednio, dzięki litografii znakomitego grafika, Josefa Kriehubera. O wysyłce tego portretu wspominał kompozytor w liście z Wiednia do przyjaciela, Jana Matuszyńskiego, 26 grudnia 1830 roku: Mój portret, o którym Ty i ja tylko mamy wiedzieć, maluteńki: jeżelibyś myślał, że choć trochę przyjemności zrobi, przez Schucha Ci przyślę, który może z Freyerem koło15 przysz[łego miesiąca], gdyby okolicz[ności] kazały, wyjedzie. [Sydow, t. 1, s. 166]. Jan Matuszyński doręczył miniaturę Konstancji Gładkowskiej, dla której była przeznaczona.