019
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Wodzińska)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Maria Wodzińska, litografia wg własnej akwareli, [1836], 190 x 155.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/1458].
 

Maria wysłała rodzicom Chopina do Warszawy litograficzną odbitkę wizerunku z dedykacją: Rodzicom Jego wdzięczna za ich dla nas łaskawą przychylność Marja Wodz.

Litografowany portret Fryderyka Chopina cieszył się w kraju dużą popularnością: został powielony i był rozpowszechniany dwukrotnie, w 1836 i 1849 r. Józef Elsner określał go jako „siedzący” [Sydow, t. 2, s. 6], prasa pisała: W Księgarni R. Friedlejna przy ulicy Senatorskiej No 460 – donosił „Kurjer Warszawski” Nro 302 z 15 listopada [1849] – nabyć można Portret Fr. Szopena wyobrażający tegoż siedzącego z rękami założonemi […]; cena zł. 5. [Siwkowska, t. 2, s. 134].