002
Justyna Chopin

Justyna Chopin

Tekla Justyna Chopin, z domu Krzyżanowska (1782-1861), matka Fryderyka

Jan Zamoyski, olej na płótnie, 1969, 295 x 220, rekonstrukcja obrazu olejnego Ambrożego Mieroszewskiego z 1829, na podstawie barwnej reprodukcji zamieszczonej w: Leopold Binental, Chopin w 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki. Warszawa 1930.

Oryginał zaginął ze zbiorami Laury Ciechomskiej w Warszawie w 1939 r.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/1180].

 

Pani Szopenowa – wspomina Eugeniusz Skrodzki – którą wszyscy bliżej ją znający miłowali i szanowali, była typem rządnej, zapobiegliwej a pracowitej polskiej gospodyni, co to bez chciwości i cudzej krzywdy umie z drobiazgów kłaść fundamenta pod przyszłą na starość zacnie zbieraną fortunę.

Dom Chopinów był czysto polski – wspomina Józefa z Wodzińskich Kościelska [siostra Marii Wodzińskiej] – dzięki pani Chopin, Krzyżanowskiej z domu. [...] i nadzwyczaj miły; szczególnie miłą była matka Chopina, pełna nadzwyczajnego wdzięku i słodyczy, co również przekazała w spuściźnie swemu jedynakowi. Po niej też, zdaje się, odziedziczył talent do muzyki... [Czartkowski, Jeżewska, s. 9, 11-12].