021
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Denis wg Bovy’ego)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Louis Denis, litografia wg medalionu J. F. A. Bovy’ego, sygn.: L. Denis lith. Imp.Thierry a Paris, I poł. XIX w., 274 x 177.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/1115].