026
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Isler)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Luigi Isler, kamea wycięta w agacie, [1842], 43 x 38 x 10.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/3].

 

W zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje się drzeworyt Józefa Holewińskiego [XIX w.] wykonany wg kamei L. Islera [M/1157].