031
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Bisson)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Louis-Auguste Bisson, dagerotyp, wykonany najpóźniej 1847, 160 x 125. Fotografia Benedykta Jerzego Dorysa według reprodukcji dagerotypu wykonanej przed 1939, 150 x 107 .

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/1448].

 

Dagerotyp Louis-Auguste’a Bissona wykonany został, według ustaleń Małgorzaty Grąbczewskiej, najpóźniej pod koniec 1847 roku. Autorka twierdzi, że dagerotyp nie został zrobiony, jak wcześniej uważano, w domu wydawcy Chopina Maurice’a Schlesingera, ale w paryskim atelier fotografa przy 65, rue Saint-Germain-l’Auxerrois. Według ustaleń M. Grąbczewskiej jeszcze za życia Chopina dagerotyp trafił do zbiorów, najpierw wydawcy Maurice’a Schlesingera, a następnie firmy Breitkopf & Härtel w Lipsku. W 1936 roku wraz z rękopisami muzycznymi, korespondencją kompozytora, jeszcze jednym dagerotypem i fotografią został zakupiony (dzięki staraniom Instytutu Fryderyka Chopina) przez Państwo Polskie (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego). Od 1937 roku znajdował się w Polsce. W październiku 1937 roku prezentowany był na wystawie Frédéric Chopin, George Sand et leurs amis w Bibliotece Polskiej w Paryżu, następnie został przekazany do zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po 1939 roku losy dagerotypu nie są znane, uważany jest za zaginiony.