034
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Scheffer)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Marcin Olszyński, fotografia portretu olejnego Ary Scheffera z 1847, wykonana w 1862,  87 x 51.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/1528].

 

W listach do rodziny w Warszawie wspomina Chopin o pozowaniu do tego portretu: [Paryż], zaczęty w tydzień [przed Wielkanoc± [28 marca], skończony 19 kwietnia [1847] [...] 4-ty raz dosiadam listu tego dzi¶, 16-go kwietnia, i nie wiem, czy jeszcze go dokończę, bo dzi¶ muszę pój¶ć do Scheffera pozować na mój portret… [Sydow, t. 2, s. 193]; [Paryż], 8 czerwca [18]47 [...] Wczoraj pozowałem znów u Scheffera, portret idzie. [Sydow, t. 2, s. 206].

Fotografia obrazu olejnego Ary Scheffera jest jedynym do dzi¶ zachowanym wizualnym ¶ladem tego wspaniałego dzieła sztuki. Wykonana została na rok przed zniszczeniem oryginału, gdy był prezentowany na wystawie malarstwa w pałacu Maurycego Potockiego w Warszawie. 19 wrze¶nia 1863 r. carscy żołnierze w odwet za zamach na Teodora Berga, rosyjskiego generała i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim, zniszczyli obraz wraz ze zbiorami siostry kompozytora, Izabelli Barcińskiej, podczas pl±drowania pałacu Andrzeja Zamoyskiego przy Nowym ¦wiecie.