042
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Kolberg)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Antoni Kolberg, portret olejny, 1848, 535 x 675, reprodukcja: Leopold Binental, Chopin w 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki. Warszawa 1930.

 

Jest to przypuszczalnie ostatni wizerunek Chopina malowany za jego życia; powstał w 1848 r., w czasie pobytu Antoniego Kolberga w Paryżu (kolegi Chopina z lat młodzieńczych). Portret był w posiadaniu malarza do 1882 r. Po jego śmierci prezentowany był na wystawie w krakowskich sukiennicach (1884-1888). Zamiar sprzedaży obrazu księżnej Marcelinie Czartoryskiej nie powiódł się. Ostatecznie obraz nabył w latach 1894-1895 Ignacy Dobrzycki, członek Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i w 1912 r. przekazał do zbiorów WTM, gdzie znajdował się do wybuchu drugiej wojny światowej. W czasie wojny został przeniesiony przez Juliana Pulikowskiego na zlecenie władz okupacyjnych do Biblioteki Krasińskich przy ul. Okólnik, gdzie spłonął w 1944 r.