046
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Kwiatkowski)

Fryderyk Chopin w stroju domowym

Teofil Kwiatkowski, kredka, ołówek, akwarela [po 1849], 203 x 130.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/39].

 

Kwiatkowski wykonał kilkanaście podobizn Chopina o podobnym ujęciu różniących się tylko szczegółami i techniką wykonania. Najwcześniejsza pochodzi z 1843 r., inne z lat późniejszych, w większości wykonane już po śmierci kompozytora, opatrzone datą jego śmierci 17 Oct. 1849.