047
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin (Kwiatkowski)

Fryderyk Chopin w stroju domowym

Teofil Kwiatkowski, akwarela na szkicu ołówkowym, sygnowany i datowany ołówkiem: T. Kwiatkowski 17. 0bre 1849, 278 x 220.

Zbiory: Biblioteka Narodowa - Warszawa [I.Rys.947].

Licencji udziela właściciel.