051
Śmierć Chopina

Śmierć Chopina (Barrias)

Śmierć Fryderyka Chopina

Felix-Joseph Barrias, olej na płótnie, 1885, 1100 x 1310, sygnowany: Felix Barrias / 1885.

Zbiory: Muzeum Narodowe - Kraków [nr inw. MNK-XII-227].

Licencji udziela właściciel.

 

Obraz ten nawiązuje do wcześniejszych prac Teofila Kwiatkowskiego, wzbogacając wątek dotyczący jego ostatnich dni portretem Delfiny Potockiej, stojącej przy pianinie i śpiewającej u łoża chorego. U wezgłowia kompozytora klęczy Ludwika Jędrzejewiczowa, siostra zakonna modli się i tuli Solange Clésinger, klęczy Marcelina Czartoryska, w głębi ksiądz Aleksander Jełowicki, Wojciech Grzymała i Teofil Kwiatkowski.

Obraz ten został spopularyzowany dzięki heliograwiurze wydanej po 1885 r. przez Brauna & Cie, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ma ją w swoich zbiorach [M/1149].