052
Na łożu śmierci

Na łożu śmierci (Kwiatkowski)

Fryderyk Chopin na łożu śmierci

Teofil Kwiatkowski, akwarela, ołówek, [ok. 1870], 166 x 227, datowany i sygnowany ołówkiem: F. Chopin – 17 Octobre 1849. T. Kwiatkowski, a Paris No 65 rue de Rennes.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/943].

 

Bezpośrednio po śmierci Chopina Kwiatkowski wykonał z natury trzy rysunki przedstawiające Chopina na łożu śmierci. Późniejsze posłużyły malarzowi jako prototyp licznych replik. Powielane w wielu egzemplarzach, w różnych technikach, przybliżały profil głowy zmarłego. Zawsze opatrzone były datą zgonu Chopina, sygnowane i niekiedy z notą dedykacyjną. Wykonane były w różnych latach, przeważnie dla przyjaciół kompozytora.