053
Na łożu śmierci

Na łożu śmierci (Orda)

Chopin na łożu śmierci

Napoleon Orda, rysunek ołówkiem, 1849, 166 x 200.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/114].

 

Napoleon Orda (1807-1883), rysownik, pianista, kompozytor-amator. Po upadku powstania listopadowego osiadł w 1833 r. w Paryżu, gdzie ukończył studia artystyczne (rzeźbiarskie i malarskie) oraz muzyczne, u Fryderyka Chopina, który darzył go przyjaźnią, korespondował z nim, ofiarowywał mu pierwodruki swoich kompozycji z dedykacjami. Orda uczestniczył w spotkaniach towarzyskich w mieszkaniu Chopina, Platerów, Czartoryskich, gdzie zbierało się często wielu emigrantów polskich. W 1838 r. wydał w Paryżu Album dzieł kompozytorów polskich, przeznaczając cały dochód na pomoc ubogim rodakom-emigrantom. Zachęcany przez Chopina, wydał w Paryżu, a potem w Warszawie wiele własnych kompozycji (polonezy, walce, kołysanki, pieśni solowe). Najtrwalej zapisał się Orda jako dobry akwarelista i rysownik. W latach 1873-1883 wydał w Warszawie, własnym nakładem, Album widoków historycznych Polski, zawierający 260 pozycji, m. in. Żelazową Wolę. Największy zbiór rysunków i akwarel Napoleona Ordy znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.