054
Na łożu śmierci

Na łożu śmierci (Graefle)

Fryderyk Chopin na łożu śmierci

Albert Graefle (1807-1889), rysunek ołówkiem, 1849, 172 x 259.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/131].

 

Rysunek został wykonany dla Adolfa Gutmanna, ucznia Fryderyka Chopina.

A. Graefle jest także autorem portretu olejnego Chopina z 1840 r., który był eksponowany, w 1927 r., na wystawie w Bibliotece Polskiej w Paryżu pt.: Frédéric Chopin, George Sand et leurs amis.