058
Radziwiłłówna

Eliza Radziwiłłówna

Eliza Radziwiłłówna (1803-1834)

Autoportret, rysunek ołówkiem, [6 XII 1832], 235 x 195.

Zbiory: Muzeum Narodowe - Warszawa [nr inw. Rys.Pol.1011].

Licencji udziela właściciel.

 

Eliza Radziwiłłówna – córka księcia Antoniego Radziwiłła (1775-1833), kompozytora, wiolonczelisty i mecenasa sztuki, dla którego Chopin skomponował Poloneza C-dur, op. 3 i któremu zadedykował Trio g-moll, op. 8. Eliza wykazywała uzdolnienia muzyczne i plastyczne. Grała na fortepianie i rysowała. Chciałeś mego portretu – żebym mógł był ukraść jeden X-żnie Elizie, to bym go był tobie posłał; dwa razy mię w sztambuchu zrobiła i ile mi ludzie gadali, bardzo podobnie – pisał Fryderyk do Tytusa Woyciechowskiego 14 listopada 1829 r., po powrocie z Antonina, gdzie spędził tydzień w miłym towarzystwie, o czym donosił Tytusowi w tym samym liście: Były tam dwie Ewy, młode xiężniczki, nadzwyczaj uprzejme i dobre, muzykalne, czułe istoty. [...] Nie mogłem się wymówić od przysłania im Poloneza mojego f-minor, który zajął X-czkę Elizę; proszę Cię więc, przyszlij mi go najpierwszą pocztą, bo nie chcę być poczytanym za niegrzecznego, a z pamięci pisać nie chcę, kochanku, bobym inaczej może napisał, aniżeli jest w istocie. – Możesz sobie wystawić charakter X-czki, kiedy jej co dzień tego Poloneza grać musiałem, i nic tak nie lubiła jak to Trio As-dur. [Sydow, t. 1, s.112-113].