006
Izabella Chopin

Izabella Chopin

Justyna Izabella Chopin (1811-1881), siostra Fryderyka

Jan Zamoyski, olej na płótnie, 1969, 375 x 285, rekonstrukcja obrazu olejnego Ambrożego Mieroszewskiego z 1829, na podstawie barwnej reprodukcji zamieszczonej w: Leopold Binental, Chopin w 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki. Warszawa 1930.

Oryginał zaginął ze zbiorami Laury Ciechomskiej w Warszawie w 1939 r.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/1182].

 

Eugeniusz Skrodzki tak wspomina młodszą siostrę Fryderyka:

Panna Izabella, o typie twarzy i obejściu czysto polskim, otwartszym, weselszym, więcej zajęta pomaganiem w zarządzie domu matce, wyszła o wiele później od siostry za mąż za Antoniego Barcińskiego, profesora matematyki w Instytucie Politechnicznym... [Czartkowski, Jeżewska, s. 11].