096
Honoré de Balzac

Honoré Balzac

Honoré de Balzac (1799-1850)

Bernard-Romain Julien, litografia, XIX w., 210 x 145.

Zbiory: Muzeum Fryderyka Chopina - Warszawa [M/996].

 

Honoré de Balzac - pisarz francuski, autor Komedii ludzkiej (cyklu utworów), która jest pełnym, realistycznym obrazem społeczeństwa francuskiego od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej po rządy Ludwika Filipa. Zajmował się również dziennikarstwem i krytyką literacką; wysoką rangę artystyczną ma jego korespondencja z Eweliną Hańską (od 1833 r.). Bywając u George Sand poznał środowisko muzyczne Paryża i oczywiście Fryderyka Chopina. W liście do E. Hańskiej [Paryż, 15 marca 1841 r.] opisując mieszkanie George Sand przy ulicy Pigalle 16 napisał: [...] są obrazy Delacroix, jej portret pędzla Calamatty [...] wspaniały fortepian z drzewa palisandrowego. Wreszcie jest tu zawsze Chopin. [Czartkowski, Jeżewska, s. 506]. Według de Balzaca: Ten piękny talent [Chopin] jest nie tyle muzykiem, co odczuwalną zmysłowo duszą, która zwierza się poprzez wszelkie rodzaje muzyki, łącznie z prostymi akordami. [...] Znajdował szlachetne tematy, na których osnuwał fantazje wykonywane już to z cierpieniem i rafaelowską doskonałością Chopina, już to z uniesieniem i dantejską wspaniałością Liszta, dwiema formami kształtowania muzyki, które zbliżają się najbardziej do stylu Paganiniego. Wykonanie osiągające ten stopień doskonałości stawia niejako wykonawcę na równi z poetą; jest on dla kompozytora tym, czym aktor dla autora, boskim tłumaczem rzeczy boskich. [Eigeldinger, s. 349]. Napisał on: Pianista Chopin posiada zdolność naśladowania osób w tak wysokim stopniu, że natychmiast może odtworzyć kogokolwiek z całą wprost zastraszającą prawdą. [Czartkowski, Jeżewska, s. 41]. Balzac podziwiał F. Liszta, ale w liście do E. Hańskiej napisał: Słyszałem, że się zobaczysz z Lisztem – śmieszny człowiek, niebotyczny talent. Jest on Paganinim fortepianu, ale Chopin przewyższa go o głowę. [...] Węgier to demon; Polak to anioł. [Eigeldinger, s. 349].